Bra bemötande är det som många människor uppskattar mest. De flesta vill också känna sig delaktiga i de beslut som fattas och som berör deras livssituation. Ett professionellt samtal är ett samtal där man är förberedd och vet varför man gör det man gör utifrån det uppdrag man har.

  • Hur tar man sig som behandlare från besvärliga samtal till kompetenta lösningar.
  • Hur arbetar man med människor som förefaller omotiverade?

Ur programmet:

  • Vad är skillnaden mellan problemfokuserade samtal och lösningsfokuserat förhållningssätt?
  • Hur genomför man ett professionellt samtal?
  • Hur formulerar man gemensamma mål?
  • Hur inleder och avslutar man ett besvärligt samtal?
  • Vilka teoretiska och praktiska verktyg är användbara i arbetsmetoden?
  • Hur kan man göra för att bemöta medarbetare och kunders förväntningar och önskemål i relation till det egna uppdraget?

Tveka inte att höra av er för ett skräddarsytt förslag 
som passar just er verksamhet.