Hur Möter vi framtidens fysiska och psykiska ohälsa?

Världen/samhället står inför stora utmaningar för att möta olika sjukdomar som är ett resultat av vår livsstil. När det gäller sjukdomar orsakade av livet och hur vi förhåller oss till det, behöver man ofta ett tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna ge patienter/klienter och deras familjer meningsfulla, begripliga svar på många av deras frågor.

När jag 1999 gick in i projektet med behandling av övervikt/fetma talade nästan ingen om övervikt och de fysiska och psykiska problem som uppstår kring detta. Några år senare exploderade intresset för ett otal metoder och böcker vilket inte alltid gynnade de som kanske bäst var i behov av hjälp av kunskap kring förebyggande arbete. Många grupper i samhället har markant förbättrat sin hälsa medan andra grupper har en mer ogynnsam psykosocial utveckling. Ohälsosam livsstil är ett välkänt problem i världen och är en av vår tids största utmaningar och samhällsproblem. Problemet är betydligt större än de lösningar som finns att tillgå när det gäller behandling och metodutveckling.

Det är ett komplicerat ämne med många ingångar och det behövs ett strukturerat förändringsarbete. Både på ett enskilt och på ett organisatoriskt plan. Basala frågor som skillnaden mellan att medicinera bort ett högt blodtryck eller att korrigera med mat och motion är viktiga i hur man agerar när det kommer till resurser och satsningar inom vården. Forskningsmaterial tyder på att man med relativt små förändringar kan göra en skillnad genom mindre förändringar i livsstilen. Min egen erfarenhet är att de flesta människor är öppna för en dialog och mer kunskap om sitt specifika problem om man öppnar upp för de svårigheter som många har när det gäller genomförande av förändringar sitt vardagliga liv.

Om du har funderingar kring detta kan är du välkommen att skicka ett meddelande via kontaktsidan.