Exempel på tidigare uppdrag/föreläsningar/handledning

 • SFLK Konferens Malmö 2018 Föreläsning: Hur möter vi framtidens psykiska och fysiska ohälsa?
 • Speaker at 23rd World Nursing and Healthcare Conference Berlin 10-12 2017 .
 • Speaker at Bit`s 4th Annual Global Health Conference november 2016, Taiwan.
 • Lecture/workshop: Obesity & Weight management. San Francisco 1-3 Dec. 2014, USA.
 • Lecture in 7 th Update on obesity, Brussels 2010
 • Föreläsning Folkhälsa Metod – Malmö Högskola
 • Speaker at BIT 2nd World Congress of Endobolism – Beijing, China
 • Lösningsfokuserad Handledning – Skolhälsovård, SUS Malmö
 • Projekt Mosippan, del 2 – Barn & Ungdom ,SUS, Malmö
 • Barnhälsopsykologer – Barn & Ungdom, SUS Malmö
 • BIT´S 1st World Congress of Metabolism – Föreläsare , Xiamen, China
 • 7th Update on Obesity – Brussels
 • Projekt Mosippan, del 2 – Barn &Ungdom SUS Malmö
 • 3day-Basic course in childhood obesity – 2003-2005-2007 UMAS Malmö
 • Projekt Barnöverviktsenheten 1999– 2004 UMAS Malmö.
 • Handledare- Utbildare i metod- Team medlem i lösningsfokuserad systemisk korttidsterapi.
 • 2004- pågående Kurser, Föreläsningar, Utbildningar i lösningsfokuserat systemiskt förändringsarbete och familjebehandling med överviktiga barn samt utbildning av tvärvetenskapliga team.
 • Projekt Mosippan del 1, Barn & Ungdom, UMAS
 • Skolhälsovården – Region Skåne
 • Sjukhus/primärvård – Kalix
 • Regeringskansliet – Stockholm
 • Socialtjänsten Barn– och ungdom – Svalövs Kommun
 • SFI Flykting – Svalövs Kommun
 • Hemsjukvården – Svalövs Kommun
 • AMI – Svalövs Kommun
 • Delta – Lunds Kommun
 • UMAS Barn- och ungdom – Malmö
 • VOF Äldreomsorg – Helsingborg
 • Socialtjänsten – Helsingborg
 • Elise Malmros gymnasiet – Landskrona
 • Primärvården – Varberg
 • Ljungby lasarett – Ljungby
 • Individuella programmet – Lund
 • Daghem/skolor – Malmö
 • Arkitektkontor – Lund
 • Primärvård – Göteborg
 • Primärvård – Stockholm
 • m fl