• Vill ni öka er effektivitet, utveckla arbetsgruppen och organisationen samt få ett bättre arbetsklimat?
 • Vill du ha kostnadseffektiva lösningar i din verksamhet?
 • Vill du ha ett möte med någon som ställer de rätta frågorna och hjälper dig att komma vidare med både planering och besvärliga samtal?
 • Är du egenföretagare som utveckla dig själv och ditt företag?

Lösningsfokuserad arbetsmodell kan användas i alla sammanhang där man vill stärka individen, arbetsgruppen eller organisationen samt få  alla att gå åt samma håll. 

Vi erbjuder:

 • Utbildning/metodutveckling
 • Lösningsfokuserad ärendehandledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Chefshandledning
 • Teambildning/Projekt
 • Organisationsutveckling

TMK-modellen 

 1. Du/Ni beskriver dina eller organisationens behov eller problem.
 2. Vi bokar ett möte och genomför en uppdragsbeskrivning.
 3. Kartläggning av aktuell situation, din/verksamhetens mål 
  samt, hinder och resurser.
 4. Vi återkommer med förslag på genomförande samt offert. 

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning
utifrån era behov och vad ni vill ha hjälp med.

Målgrupp: Chefer, arbetsgrupper, ledningsgrupper, organisationer med flera i små och medelstora företag.