Alla organisationer är i ständig förändring och det gäller att det finns en tydlighet i organisationen så att alla vet var man befinner sig och vart man är på väg i förhållande till verksamhetens mål och syfte. Kostnadseffektivitet och positivt arbetsklimat samverkar till ökad kreativitet och resultat. Metodutveckling är inte okomplicerat att genomföra eftersom arbetsplatser, organisationer, omvärlden o s v ständigt förändras genom nya modeller, omorganisationer och lagar. Personalomsättning är ett annat dilemma då man utbildar eller undervisar i förändringsarbete. Alla individer har olika ingångar utifrån var de befinner sig och då är det viktigt att det finns en trygghet, ledning och beprövad erfarenhet att luta sig emot. Det finns mängder av olika metoder men teknik måste kombineras med ett bra bemötande och samarbete

Kartläggning av verksamhetens mål, syfte och uppdrag måste förankras på olika arbetsplatser bland de som arbetar där och förhoppningsvis upplevas som möjligt att genomföra. Skola, vård, socialtjänst och andra offentliga verksamheter möter i vardagen ofta på problem som leder till olika tolkningar och lösningar. En organisation och arbetsplats har stora likheter med en familj där ledarskap, värderingar och bemötande o.s.v. behöver uppdateras.

Många verksamheter har idag problem med att behålla kompetent personal eftersom de upplever brist på kommunikation, uppskattning och att de drunknar i dokumentation istället för att arbeta med verksamhetens egentliga uppdrag inom respektive områden. Små steg och tydlighet är viktiga i allt förändringsarbete.

TMK Konsult AB hjälper gärna till att formulera uppdraget, kartlägga här/nu situation samt plocka fram visioner steg för steg där målet definieras och vägen dit formuleras. Då kan kreativiteten växa och varje individ kommer till sin rätt.