LÖSNINGSFOKUSERAD METOD

Målbeskrivning är viktig i lösningsfokuserat tänkande eftersom det klargör vad man vill ha hjälp med. Ibland är steget mellan mål och den plats man befinner sig på för långt och då är det lätt att tappa hoppet om en förändring. Genom att fokusera på delmål och vad man faktiskt redan gör som fungerar, de s k undantagen till problemen, blir vägen mellan var man befinner sig och dit man vill nå en spännande resa. 

Många människor fokuserar ofta på sina misslyckanden och glömmer att de gör en mängd saker som faktiskt fungerar. Vad händer just nu i ditt liv som du är nöjd med och vill ska fortsätta att hända? Tänker man lösningsfokuserat finns inga misslyckanden, allt är användbart för att göra framsteg. 

Den lösningsfokuserade KTT och arbetsmodellen är utarbetad av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Metoden har sina rötter i den systemiska familjeterapin där Milton H.Ericksson, John Weakland, Gregory Bateson, Jay Haley, Salvador Minuchin och många fler inspireradedem att bilda en klinik, Brief Family Therapy Center (BFTC) i Milwaukee, USA där de började utveckla sitt arbete mot enbart lösningen och undantagen till problemen. Människor har enligt detta synsätt ofta själva  nycklarna till sina problemlösningar, även om de  inte alltid vet om det. I frågorna finns svaren.  Man lägger mer tid vid hur man kommer ur  problemen än hur man kom in dem.