BEHANDLING AV ÖVERVIKTIGA BARN ska inledas tidigt och helst före puberteten. Informationsflödet om övervikt och behandling är ständigt pågående. Samtidigt står många barn och deras föräldrar i kö till behandling.

BEHANDLINGSMETODER för övervikt är många och mer eller mindre vetenskapligt undersökta, vilket kan innebära att olika metoder och behandlingar blir beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Det behöver inte vara komplicerat att arbeta med familjer med överviktiga barn. Begriplig information om både medicinsk och beteendevetenskaplig bakgrund till övervikt är något som många familjer uppskattar. Råden måste vara hanterbara och meningsfulla utifrån den situation barnet eller familjen befinner sig i.

BEMÖTANDE är viktigare än teoretiska modeller. Överviktiga föräldrar och barn/ungdomar har olika förväntningar och frågor som gäller just deras
unika situation. I lösningsinriktad familjeterapi frågar man vad familjens medlemmar vill ha hjälp med och inväntar svaret. När man vet lite mer om föräldrarnas och barnens önskemål kan man gå vidare i den takt som alla
är överens om. Behandlaren har en viktig uppgift när det gäller att inge hopp om en möjlig förändring och realistiska mål.

Målgrupp: Alla som arbetar eller kommer i kontakt med
överviktiga barn och deras familjer.

Utbildning

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i hur man kan arbeta tvärvetenskaplig enskilt eller i team när man i sitt arbete möter människor som p.g.a. hälsorisker behöver förändra sin livsstil. Många klienter och familjer har ibland flera problem och önskningar som kräver att behandlare måste samverka kring olika lösningar. Multidisciplinära
team och behandlare har inte alltid samma glasögon eller lösningar på hur man ska komma vidare.

Ur programmet:

  • Vad innebär lösningsfokuserat tänkande i behandlingsarbetet med överviktiga
  • Barn och deras familjer.
  • Metabolt syndrom. Hälsorisker.
  • Vad vill familjer veta mer om?
  • Är motivation något som man antingen har eller inte har?
  • Livsstilsförändringar i praktiken- när ska man påbörja behandling?
  • Media; hjälp eller förvirring kring behandling av överviktiga barn?
  • Vad är viktigt när man arbetar med tvärvetenskapliga team?
  • Fallbeskrivningar och deltagares egna erfarenheter av behandling.

Basutbildning

I denna basutbildning går vi igenom både beteendevetenskapliga och medicinska orsaker till barnövervikt och familjebehandling. Du får också en grundutbildning i hur du kan använda den lösningsfokuserade arbets-
modellen när du möter barn/ungdomar och deras familjer i behandling. Metoden har evidens och är kostnadseffektiv samt uppskattad av barn och föräldrar i behandling.

Avancerad utbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar i team eller enskilt och vill uppdatera er och gå igenom vad ni är nöjda med i er behandling av överviktiga barn och vad ni vill bli bättre på. Den vänder sig både till de som arbetar med lösningsfokuserat arbetssätt och behandlare som känner behov av att komma vidare och utveckla arbetet i er verksamhet.

Kurslitteratur:
Väga mig hit och Väga mig dit.
Vad inte alla vet om bemötande och behandling av överviktiga barn och deras familjer.
ISBN: 978-91-85621-00-2
Ywonne Peterson utbildar och föreläser om erfarenheter från uppdrag som handledare/utbildare och teammedlem under ett 3-års projekt med familjebehandling med överviktiga barn och mötet med över 300 familjer i Malmö 1999-2004. Deltagit som utbildare i metod i kursen Skandinavisk 3 dagars baskurs i barnfetma 2003, 2005, 2007. Engelsk och svensk version. Föredragshållare SPOC (Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2004), Family therapy and childhood obesity treatment m. m.
Y. P har sedan 2004 föreläst och utbildat behandlare i hela landet som kommer i kontakt med överviktiga barn och deras familjer.


Handledning

Handledning för Dig som har gått basutbildning i teoretisk metod för lösningsfokuserad metod och kommit tillbaka till arbetsplatsen och vill ha handledning på dina ärenden.

Gruppen som brukar vara mellan 4-6 personer träffas förslagsvis 1 gång per månad 2-3 timmar och går igenom ärenden som man antingen är nöjd med eller av någon anledning har kört fast med. Deltagarna kan välja om de vill ta upp egna ärenden eller bara lyssna. Tillsammans tittar vi på hur man kan använda ett lösningsfokuserat arbetssätt. Istället för att enbart
fastna i problemen, vilket brukar få de flesta att tappa hoppet, tittar vi på hur man kan ta sig ut igen. När man fördjupar sig i allt som är fel så kan man vända det genom att fråga sig vad man vill ha istället.

Vad händer i din familj som du är nöjd med och vill ska fortsätta att hända? Genom att ställa annorlunda frågor får man också annorlunda svar. Många deltagare upplever sig betydligt säkrare i sina klientmöten när de har möjlighet att diskutera sina ärenden och förbereda sig inför sina möten.