TMK KONSULT AB

Företaget drivs av Ywonne Peterson som arbetar med lösningsfokuserat förändringsarbete och systemiskt tänkande samt lägger stor vikt vid det tvärvetenskapliga sammanhanget kring individen eller organisationen. Vi skrapar inte bara på ytan utan arbetar med innehåll, mål och genomförande genom kartläggning och uppdragsbeskrivning.

Ywonne är sedan många år handledare/utbildare/föreläsare i lösningsfokuserad metod. Hon har arbetat med metoden sedan 1989 och är bl a utbildad/cert i lösningsfokuserad korttidsterapi och Trainer for Trainers vid NIKE, Norddeutsches Institut für Kürtzzeittherapie, Bremen 1992-97 av grundarna av modellen Steve de Shazer & Insoo Kim Berg. Workshops/föreläsningar/utbildningar har varit återkommande i metod av Insoo Kim berg/Steve de Shazer/Salvador Minuchin/m fl.

Ywonne har även genomfört flera projektuppdrag såsom metodutveckling inom individuella programmet 1998-99 och familjebehandling med överviktiga barn 1999-04.Hon har under flera år utbildat, föreläst och haft handledning i den lösningsfokuserade arbetsmetoden både nationellt och internationellt. Utbildad vid Alnarps lantbruksuniversitet i Grön Entreprenör: djurens betydelse för hälsan sant Flow Learning- skapa naturupplevelse inom grön och rehabilitering, 2009 . se tidigare uppdrag.

Ywonne Peterson

Utbildningar:

  • Magister i socialt arbete
  • Cert lösningsfokuserad korttidsterapeut
  • Trainer for trainers lösningsfokuserad metod 
  • Familjeterapeut 
  • Psykoterapeut steg 1 
  • KBT grundutbildning
  • Leg distriktsköterska