Lösningsfokuserad ärendehandledning handledning för dig som har gått eller är intresserad av en basutbildning i lösningsfokuserad metod och vill ha handledning på dina ärenden på din arbetsplats. Gruppen som brukar vara mellan 4-6 personer träffas förslagsvis 1 gång per månad 2 eller 3 timmar och går igenom ärenden som man antingen är nöjd med eller av någon anledning har kört fast med. Deltagarna kan välja om de vill ta upp egna ärenden eller bara lyssna. Tillsammans tittar vi på hur man kan använda ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Istället för att enbart fastna i problemen, vilket brukar få de flesta att tappa hoppet, tittar vi på hur man kan ta sig ut igen. När man fördjupar sig i allt som är fel så kan man vända det genom att fråga sig vad man vill ha istället. 

Vad händer i din familj eller på din arbetsplats som du är nöjd med och vill ska fortsätta att hända? Genom att ställa annorlunda frågor får man också annorlunda svar. Många deltagare upplever sig betydligt säkrare i sina klientmöten när de har möjlighet attdiskutera sina ärenden och förbereda sig inför sina möten.

För mer information kontakta oss.