Några röster från utvärderade och genomförda uppdrag inom socialtjänst, skola, sjukvård, SFI, arbetsrehabilitering m fl

Kursledare Ywonne Peterson

VAD ÄR DU NÖJD MED?

Handledningen har varit väldigt närvarande. Tankar och idéer har följt med från gång till gång och inte glömts bort. Problemlösningen har varit positiv – gett mkt tankar om hur man går vidare. Varje stund har startat nya frågor som lett mig + projektet vidare.

Leg. sjuksköterska

Lyhördheten. Struktureringen på projektet. Personlig handledning. Falldiskussioner.

Leg. barnsjuksköterska

You made it seem so easy and gave us courage to start on our own. Thank you!

Doctor, Brussel

Tak fordi du delte all din erfarenhet med os- lige de jeg behovede.

Familieterapeut, Norge

Thank you for sharing all years of practise with us. Just what I needed.

Doctor

Very inspiring lectures. Gives hope how to handle difficult problems. Tool-box and good ideas for further education. Helpful for us.

Doctor, UK.

Du lyssnar, funderar och sätter dig in I hur jag tänkt, vänder och vrider på frågeställningarna och provar  formuleringar och stämmer av om du fångat vart jag  vill – ett bra stöd inför de uppdrag jag hade att göra.

Läkare

Att alla kommer till tals och får ventilerat problemet. Att vi får hjälp med att bena upp problemet och att du försöker få oss att se problemet från ett annat håll.

Socialsekreterare

Att flexibiliteten varit stor. Du har varit mkt lyhörd för våra behov att arbeta med individärenden såväl som med den egna personen. Att möjlighet till ”egen tid” har varit bra! Att reflektera över vårt teamarbete har också varit mkt givande. Lösningsfokuserad teori i praktiken här och nu. Har gett mig mersmak.

Socionom

Jag är nöjd med upplägget, att gå ”rundan” .Att få del av ditt sätt att se på situatione, rollspel, din flexibilitet. Lösningsfokuserad metod har gett mig ett nytt perspektiv och redskap.

Socialsekreterare

Upplägget- att var och en får sin tid att berätta och att man bara kan lyssna om man inte har något att ta upp.

Socionom

Att jag lärt mig så mycket att det börjar ”sitta i ryggmärgen” även om jag har mer att lära. Tycker också mycket om att det blir konkret och handlingsinriktat. Rollspel-Mkt bra!

Socialsekreterare

Strukturen och upplägget – att kunna bena upp problematiken. Att kunna vända upp och ner på ärendet, se det från många olika vinklar- mycket bra. Du är bra på att leda oss.

Socionom

Handledning inriktad på ärenden var intressanta och effektiva. Tydlig lösningsfokuserad teknik. Trevlig stämning och grupparbete.

Socionom

Kvalitén på presentationen. YP:s flexibilitet avseende teamets upplevda behov. Professionellt, tillmötesgående och kunnig inställning.

Socionom

Själva handledningen, har upplevt att jag lärt mig något nytt varje gång och fått många nya ”vertyg”. Att inget ärende har känts för ”Litet” för att ta upp. Genomgång före och efter. Metodik som fungerar på allt!

Lärare SFI

Att lära mig att ställa frågor på lösningsfok. Sätt. Att handledaren själv är så engagerad, vilket ger en positiv ”kick” till mig. Att handledaren ”åskådliggör” på blädderblocket! Framförallt att tänka i små steg, vara nyfiken, ”not knowing position”. Att engagera nätverket och att vara pedagogisk med skalfrågor.

Socionom