Utifrån var vi befinner oss just nu är vi är alla unika individer som behöver unika lösningar. De flesta både barn, ungdomar och vuxna kommer under sitt liv utsättas för olika svårigheter där många tillhör livet. Ofta pratar vi med vänner, familj och kommer på så sätt vidare. Men ibland räcker inte det av olika anledningar. Bekanta kanske kommer med råd som man inte vill ha eller ber den sökande fylla i ett papper då man behöver prata.

Då söker många efter en samtalskontakt där man kan få egen tid att fundera över var man befinner sig och
hur man vill gå vidare. Det kan vara olika saker som gör att man upplever att man hamnar i en
nedåtgående spiral men ett problem som varat länge behöver inte nödvändigtvis leda till en lösning som
tar lika lång tid. Ibland behöver man hjälp att förstå varför man mår som man mår och fylla på sin egen
verktygslåda samtidigt som man sorterar upp sina verktyg beroende på vad man behöver just nu.

Många människor oavsett problem vill komma vidare i livet och när de söker hjälp vill de känna att
behandlaren lyssnar, respekterar och bemöter dem. Behandlingsmetoder är bra när man ska beskriva vad
man gör men forskningen är tydlig att det är förtroendet, dialogen mellan behandlaren och den sökande
som leder till framgång.

När man mår dåligt och söker hjälp är det viktigt att man känner att man blir hörd och sedd samt att man
får hopp och nya perspektiv om att någonting kan förändras.

Hälsosamtal kan vara betydelsefullt då du vill ändra något i din livsstil men inte vet hur du kommer
vidare. De flesta vet hur vad de skulle behöva ändra på men saknar ibland vägledning hur man ska nå sina
mål. Mycket information finns men ibland är det själva genomförandet som ställer till det. Det kan också
vara svårt att få en individuell planering utifrån aktuell forskning, erfarenhet samt realistiska mål.

Vill du veta mer? Gå in på kontaktsidan och fyll i vad du vill veta mer om.