LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

UPPDRAGSGIVARE - TMK KONSULT AB

 • BIT 2nd World Congress of Endobolism - Föreläsare Beijing, China
 • Föreläsning Folkhälsa Metod - Malmö Högskola
 • Lösningsfokuserad Handledning - Skolhälsovård, SUS Malmö
 • Projekt Mosippan, del 2 - Barn & Ungdom ,SUS, Malmö
 • Barnhälsopsykologer - Barn & Ungdom, SUS Malmö
 • BIT´S 1st World Congress of Metabolism - Föreläsare , Xiamen, China
 • 7th Update on Obesity - Brussels
 • Projekt Mosippan, del 1 - Barn &Ungdom SUS Malmö
 • 3day-Basic course in childhood obesity - 2003-2005-2007 UMAS Malmö
 • Projekt Barnöverviktsenheten – Handledare
 • Utbildare i lösningsfokuserad metod, team - 2000-2004
 • Barn Ungdom UMAS Malmö
 • + Kurser, Föreläsningar, Utbildningar i lösningsfokuserat
 • systemiskt förändringsarbete
 • Projekt Mosippan Barn & Ungdom, UMAS
 • Skolhälsovården - Region Skåne
 • Sjukhus/primärvård - Kalix
 • Regeringskansliet - Stockholm
 • Socialtjänsten Barn– och ungdom - Svalövs Kommun
 • SFI Flykting - Svalövs Kommun
 • Hemsjukvården - Svalövs Kommun
 • AMI - Svalövs Kommun
 • Delta - Lunds Kommun
 • UMAS Barn- och ungdom - Malmö
 • VOF Äldreomsorg - Helsingborg
 • Socialtjänsten - Helsingborg
 • Elise Malmros gymnasiet - Landskrona
 • Primärvården - Varberg
 • Ljungby lasarett - Ljungby
 • Individuella programmet - Lund
 • Daghem/skolor - Malmö
 • Arkitektkontor - Lund
 • Primärvård - Göteborg
 • Primärvård - Stockholm
 • m fl

upp

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb