LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

RECENSIONER - TMK KONSULT AB
Några röster från utvärderade och genomförda uppdrag inom socialtjänst, skola, sjukvård, SFI, arbetsrehabilitering m fl.
Kursledare Ywonne Peterson

VAD ÄR DU NÖJD MED?

Handledningen har varit väldigt närvarande. Tankar och idéer har följt med från gång till gång och inte glömts bort. Problemlösningen har varit positiv - gett mkt tankar om hur man går vidare . varje stund har startat nya frågor som lett mig + projektet vidare.
Leg. sjuksköterska
Lyhördheten. Struktureringen på projektet. Personlig handledning. Falldiskussioner.
Leg. barnsjuksköterska
You made it seem so easy and gave us courage to start on our own. Thank you!
Doctor, Brussel
Tak fordi du delte all din erfarenhet med os- lige de jeg behovede.
Familieterapeut, Norge
Thank you for sharing all years of practise with us. Just what I needed.
Doctor
Very inspiring lectures. Gives hope how to handle difficult problems. Tool-box and good ideas for further education. Helpful for us.
Doctor, UK.
Du lyssnar, funderar och sätter dig in I hur jag tänkt,
vänder och vrider på frågeställningarna och provar
formuleringar och stämmer av om du fångat vart jag
vill - ett bra stöd inför de uppdrag jag hade att göra.
Läkare

"Att alla kommer till tals och får ventilerat problemet. Att vi får hjälp med att bena upp problemet och att du försöker få oss att se problemet från ett annat håll."
Socialsekreterare
"Att flexibiliteten varit stor. Du har varit mkt lyhörd för våra behov att arbeta med individärenden såväl som med den egna personen. Att möjlighet till ”egen tid” har varit bra! Att reflektera över vårt teamarbete har också varit mkt givande. Lösningsfokuserad teori i praktiken här och nu. Har gett mig mersmak."
Socionom
"Jag är nöjd med upplägget, att gå ”rundan” .Att få del av ditt sätt att se på situatione, rollspel, din flexibilitet. Lösningsfokuserad metod har gett mig ett nytt perspektiv och redskap."
Socialsekreterare
"Upplägget- att var och en får sin tid att berätta och att man bara kan lyssna om man inte har något att ta upp."
Socionom
"Att jag lärt mig så mycket att det börjar ”sitta i ryggmärgen” även om jag har mer att lära. Tycker också mycket om att det blir konkret och handlingsinriktat. Rollspel-Mkt bra!"
Socialsekreterare
"Strukturen och upplägget – att kunna bena upp problematiken. Att kunna vända upp och ner på ärendet, se det från många olika vinklar- mycket bra. Du är bra på att leda oss."
Socionom
"Handledning inriktad på ärenden var intressanta och effektiva.Tydlig lösningsfokuserad teknik. Trevlig stämning och grupparbete. "
Socionom
"Kvalitén på presentationen. YP:s flexibilitet avseende teamets upplevda behov. Professionellt, tillmötesgående och kunnig inställning."
Socionom
"Själva handledningen, har upplevt att jag lärt mig något nytt varje gån goch fått många nya ”vertyg.Att inget ärende har känts för ”Litet” för att ta upp. Genomgång före och efter. Metodik som fungerar på allt!"
Lärare SFI
"Att lära mig att ställa frågor på lösningsfok. Sätt. Att handledaren själv är så engagerad, vilket ger en positiv ”kick” till mig. Att handledaren ”åskådliggör” på blädderblocket! Framförallt att tänka i små steg, vara nyfiken, ”not knowing position”. Att engagera nätverket och att vara pedagogisk med skalfrågor."
Socionom

upp

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb