LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

TMK KONSULT AB

Företaget drivs av Ywonne Peterson som arbetar med lösningsfokuserat förändringsarbete och systemiskt tänkande och lägger stor vikt vid det tvärvetenskapliga sammanhanget kring individen eller organisationen. Vi skrapar inte bara på ytan utan arbetar med innehåll, mål och genomförande genom kartläggning och uppdragsbeskrivning.
TMK Konsult AB samarbetar även med andra företag inom närliggande områden.

Ywonne är sedan flera år handledare/utbildare/föreläsare i lösningsfokuserad metod. Hon har arbetat med metoden sedan 1989 och är bl a utbildad i lösningsfokuserad korttidsterapi vid NIKE, Norddeutsches Institut für Kürtzzeittherapie, Bremen 1994-97 av grundarna av modellen Steve de Shazer & Insoo Kim Berg. Hon har även specialistutbildning i Barn-ungdom samt folkhälsa och prevention d v s förebyggande vård.

Hon har mångårig yrkeserfarenhet från lösningsinriktad handledning och utbildning.

Ywonne har även genomfört flera projektuppdrag såsom metodutveckling inom individuella programmet 1998-99 och familjebehandling med överviktiga barn 2000-04. Hon har under flera år utbildat, föreläst och haft handledning i den lösningsfokuserade arbetsmetoden.

Föreläste på BASO - Belgian Association for the study of Obesity - i Brussels våren 2010, läs mer...

Föreläser på BIT´S konferensen i Kina 26 januari 2011, läs mer...

Ywonne Peterson har skrivit följande:

 • ARTIKEL
  "Family therapy treatment: Working with obese children and their families with small stepps and realistic goals".
  Acta Paediatrica 2005;94 (suppl 448): 42-44, läs...
 • VÄGA MIG HIT OCH VÄGA MIG DIT
  "Vad inte alla vet om bemötande och behandling av överviktiga barn
  och deras familjer"
  ISBN: 978-91-85621-00-2
  För information & beställning - www.kumlatoftaforlag.se
 • MAGISTERUPPSATS
  Bilden av den försäkrade i akten.
  "Försäkringskassan har inte hjälpt mig...de har inte fixat något jobb."
  Lunds Universitet
 • FÖRORD I BOKEN
  "Lösningsfokuserat tänkande i skolan"
  Ajmal & Rhodes Humanistiska Förlaget, 1999; Mareld

upp

TMK Konsult AB - Ywonne Peterson - lösningsfokuserad metod

Ywonne Peterson

Utbildningar:

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb