LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

ORGANISATIONS UTVECKLING

Alla organisationer är i ständig förändring och det gäller då att det finns en tydlighet så att alla vet var man befinner sig och var man är på väg. Kostnadseffektivitet och ett positivt arbetsklimat får alla att må bra. Arbetsglädjen skapar effektivitet vilket man får genom samhörighet, samarbete, kommunikation, gemensamma värderingar, konflikthantering och att ha kul tillsammans.

Kartläggning av mål, visoner och uppdrag är viktigt i all form av förändringsarbete. Människor har goda skäl för att handla som de gör och är unika varelser där en lösning inte passar alla.

TMK Konsult AB hjälper gärna till med att formulera uppdraget, kartlägga här/nu situation och plocka fram visoner steg för steg. Målet är att forma en arbetsplats där kreativiteten växer och varje individ kommer till sin rätt.

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb