LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

UTBILDNING FÖR PRIVATA FÖRETAG

Vi erbjuder följande utbildningar för privata företag.

UTBILDNING - FÖRELÄSNING
Hur man tar sig från besvärliga samtal till kompetenta lösningar

Bra bemötande är det som människor uppskattar mest. Ett professionellt samtal är ett samtal där man är förberedd och vet varför man gör det man gör utifrån det uppdrag man har.

  • Vad är skillnaden mellan problemfokuserade samtal och
    ett lösningsfokuserat förhållningssätt?
  • Hur genomför man ett professionellt samtal?
  • Hur formulerar man gemensamma mål?
  • Hur inleder och avslutar man ett besvärligt samtal?
  • Vilka teoretiska och praktiska verktyg är användbara i arbetsmetoden?
  • Hur kan man göra för att bemöta medarbetare och kunders förväntningar och önskemål i relation till det egna uppdraget?

Ett möte kan genomföras och avslutas på ett bra
sätt där ingen behöver tappa sin kompetens.

Tveka inte att höra av er för ett skräddarsytt förslag
som passar just ert företag.

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb