LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

COACHING PRIVATA FÖRETAG

Handledning ger dig stöd och vägledning att tillämpa lösningsfokuserad metod praktiskt i din vardag, att göra det till ett förhållningssätt i din yrkesroll.

Handledning är för dig som har gått basutbildning i lösningsfokuserad metod och kommit tillbaka till arbetsplatsen och vill ha stöd att tillämpa arbetssättet i din vardag. Gruppen som brukar vara mellan
4-6 personer och träffas förslagsvis 1 gång per månad 2-3 timmar.

Vi går igenom hur det ser ut, vad man är nöjd med eller vad som inte fungerar. Tillsammans tittar vi på hur man kan använda ett lösnings- fokuserat arbetssätt praktiskt just i den aktuella situationen. Genom att ställa frågan hur man vill att det ska se ut öppnar man upp för nya möjligheter istället för att fastna i problemet.

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb