LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

UTBILDNING - FÖRELÄSNINGAR

 • Människor har ofta goda skäl till att handla som de gör.
 • Behandlare måste ha goda skäl för att ändra på det.
 • Hur tar man sig som behandlare från besvärliga samtal till
  kompetenta lösningar
 • Hur arbetar man med människor som förefaller omotiverade?

Bra bemötande är det som många människor uppskattar mest. De flesta
vill också känna sig delaktiga i de beslut som fattas och som berör deras livssituation.

Ett professionellt samtal är ett samtal där man är förberedd och vet varför man gör det man gör utifrån det uppdrag man har.

Ur programmet:

 • Vad är skillnaden mellan problemfokuserade samtal och lösningsfokuserat förhållningssätt?
 • Hur genomför man ett professionellt samtal?
 • Hur formulerar man gemensamma mål?
 • Hur inleder och avslutar man ett besvärligt samtal?
 • Vilka teoretiska och praktiska verktyg är användbara i arbetsmetoden?
 • Hur kan man göra för att bemöta medarbetare och
  kunders förväntningar och önskemål i relation till
  det egna uppdraget?

Tveka inte att höra av er för ett skräddarsytt förslag
som passar just er verksamhet.

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb