UTBILDNING - FAMILJEBEHANDLING MED ÖVERVIKTIGA BARN

Syftet med utbildningsdagen är att ge en introduktion i hur man kan arbeta tvärvetenskaplig enskilt eller i team när man i sitt arbete möter människor som p g a hälsorisker behöver förändra sin livsstil. Många klienter och familjer har ibland flera problem och önskningar som kräver att behandlare måste samverka kring olika lösningar. Multidiciplinära team kan fördjupa kunskapen inom olika områden men kan även påvisa att olika instanser och behandlare inte alltid har samma glasögon eller lösningar på hur man ska komma vidare.

Ur programmet:

Basutbildning
I denna basutbildning går vi igenom både beteende-
vetenskapliga och medicinska orsaker till övervikt och
familjebehandling. Du får också en grundutbildning i
hur du kan använda den lösningsfokuserade arbets-
modellen när du möter både barn/ungdomar och
deras familjer. Metoden har evidens och är kostnads-
effektiv samt uppskattad av barn och föräldrar i
behandling. De upplever sig respekterade i mötet och
det underlättar dialogen i en behandling.

Avancerad utbildning
Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar i team
eller enskilt och vill uppdatera er och gå igenom vad ni
är nöjda med i er behandling av överviktiga och vad ni
vill bli bättre på. Den vänder sig både till de som
arbetar med lösningsfokuserat arbetssätt och känner behov
av att komma vidare och utveckla arbetet i er verksamhet.

Kurslitteratur: Väga mig hit och Väga mig dit.
Vad inte alla vet om bemötande och behandling av överviktiga barn
och deras familjer.
ISBN: 978-91-85621-00-2

Ywonne Peterson utbildar och föreläser om erfarenheter från uppdrag som handledare/utbildare och teammedlem under ett 3-års projekt med familjebehandling med överviktiga barn och mötet med över 300 familjer i Malmö 2000-04. Deltagit som utbildare i metod  i kursen Skandinavisk 3 dagars baskurs  i barnfetma 2003, 2005, 2007. Engelsk och svensk version. Föredragshållare SPOC (Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2004), Family therapy and childhood obesity treatment m. m. Y.P har sedan 2004 föreläst och utbildat  behandlare i hela landet som kommer i kontakt med överviktiga barn och deras familjer.

upp