LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

OFFENTLIG ORGANISATION
Lösningsfokuserad arbetsmodell kan användas i alla sammanhang där
man vill stärka individen, arbetsgruppen eller organisationen samt få
alla att gå åt samma håll.

Många personalgrupper beskriver ofta ett behov tydliggörande av både individuella och organisatoriska mål i verksamheten. Personal, chefer på olika nivåer efterlyser även uppdragsbeskrivningar och metoder som är användarvänliga i det praktiska arbetet. Kommunikation är en viktig faktor i all verksamhet. Hur vi använder språket får en betydelse som gör en skillnad i det praktiska arbetet. Många upplever även att de sällan har tid att sätta sig ner och tillsammans med andra samarbetspartners skaffa sig en gemensam plattform. Följden blir ibland att många olika personer är inblandade i olika ärenden där både personal, behandlare och klienter, patienter, elever inte upplever att deras resurser och frågor upplevs som viktiga. Bemötandet upplevs av många som den viktigaste faktorn i all kommunikation.

Vi erbjuder:

 • utbildning i lösningsfokuserad arbetsmodell
 • lösningsfokuserad ärendehandledning
 • projekthandledning
 • metod- och organisationsutveckling

Målgrupp: sjukvård, primärvård, skolor, socialtjänst,
arbetsförmedling, flyktingverksamhet, samt all övrig
verksamhet inom offentlig och statlig verksamhet.

TMK MODELLEN

 1. Du beskriver dina eller organisationens behov
  och problem.
 2. Vi bokar ett möte och genomför en uppdrags-
  beskrivning.
 3. Kartläggning av aktuell situation, verksamhetens
  mål samt, hinder och resurser.
 4. Vi återkommer med förslag på genomförande
  samt offert.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning
utifrån era behov.

upp

Lösningsfokuserat förändringsarbete
nike �����ޥå���prada handbagsVibram 5 Fingerscoach handbags outlettory burch salecoach sunglassesChanel Pursesmbt walking shoesprada salecheap ghd straightenerscheap women bikini

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb