LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

ÖVERVIKTIGA BARN
Barnen behöver sättas i centrum för att minska framtida hälsoproblem.

Behandling av överviktiga barn ska helst inledas före puberteten!

Informationsflödet om övervikt och behandling är ständigt pågående
samtidigt som många barn och deras föräldrar står i kö till behandling.

BEHANDLINGSMETODER för övervikt är många och mer eller mindre vetenskapligt undersökta, vilket kan innebära att olika metoder och behandlingar blir beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Det behöver inte vara komplicerat att arbeta med familjer med överviktiga barn. Begriplig information om både medicinsk och beteendevetenskaplig bakgrund till övervikt är något som många familjer uppskattar. Råden måste vara hanterbara och meningsfulla utifrån den situation barnet eller familjen befinner sig i.

BEMÖTANDE är viktigare än teoretiska modeller
Överviktiga föräldrar och barn/ungdomar har olika förväntningar och frågor som gäller just deras unika situation. I lösningsinriktad familjeterapi frågar man vad familjens medlemmar vill ha hjälp med och inväntar svaret.

När man vet lite mer om föräldrarnas och barnens önskemål kan man gå vidare i den takt som alla är överens om. Behandlaren har en viktig uppgift när det gäller att inge hopp om en möjlig
förändring...

Målgrupp: alla som arbetar eller kommer i kontakt med
överviktiga barn och deras familjer.

"VÄGA MIG HIT OCH VÄGA MIG DIT
- Vad inte alla vet om bemötande och behandling
av överviktiga barn"
Läs vad över 300 familjer i evidensbaserad tvär-
vetenskaplig behandling vill veta mer om.
läs om boken...

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb