LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Ingen fråga är för stor eller liten. Beskriv kort vad du skulle vilja veta med om.
Jag tar kontakt med dig inom några dagar via telefon eller e-post.

För- och efternamn:*
Telefon:
E-post adress: *

Företag:

 
Intresseområde:
Handledning   Familjebehandling överviktiga barn
Utbildning   Kumlatofta Hideaway
Föreläsning Övrigt
 
Meddelande:
 
* obligatoriska uppgifter
Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb