TMK
KONSULT AB

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

KUMLATOFTA FÖRLAG
  • facklitteratur
  • populärvetenskapliga böcker
  • utbildningsmaterial

KUMLATOFTA FÖRLAG

Vi ger ut facklitteratur och populärvetenskapliga böcker samt utbildningsmaterial. Tanken är att våra titlar skall höja läsarens kompetens inom olika områden som berör behandlingsarbete, organisationsutveckling och friskvård. Helheten och tvärvetenskaplig ansats utifrån de behov som finns ute i olika verksamheter är viktiga för Kumlatofta förlag.

2007 startade förlaget som en bifirma i TMK Konsult AB och 2008 gavs den första boken om Familjebehandling av överviktiga barn och deras familjer ut och ytterligare titlar kommer att ges ut under 2011. Förlaget ingår i NOFF och har deltagit på Bokmässan i Göteborg. 2008 och 2009.

Titlarna kommer att kunna beställas både direkt från förlaget och från olika internetbokhandlare samt bokhandlare.

   
  Väga mitt och väga mig hit - Vad inte alla vet om bemötande och behandling av överviktiga barn - Ywonne Peterson  
  Väga mig hit och
väga mig dit
Multidiciplinary
treatment
     
     
     
     
     

KUMLATOFTA FÖRLAG | facklitteratur | populärvetenskapliga böcker | utbildningsmaterial | bok | broschyrer | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionellt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | friskvård | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | coaching | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | www.tmkkonsult.se

design by @nweb