TMK
KONSULT AB

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

KUMLATOFTA FÖRLAG
  • facklitteratur
  • populärvetenskapliga böcker
  • utbildningsmaterial
 

BÖCKER

   
    VÄGA MIT HIT OCH VÄGA MIG DIT
Vad inte alla vet om bemötande och behandling
av överviktiga barn och deras familjer.
Av Ywonne Peterson

Pris: 195:- inkl. moms (frakt tillkommer)
Antal sidor: 172, häftad
ISBN: 978-91-85621-00-2

     
 

Överviktiga och behandlare befinner sig i en liknande situation. Båda undrar hur de ska handskas med all den information om orsaker, behandling och rapporter som duggar tätt över dem. Budskapet handlar om allt från kronisk sjukdom till karaktärsfel hos den överviktige. Trots all information upplever både behandlare, överviktiga och anhöriga att de inte alltid får den information som passar just dem. Boken bjuder in läsaren till behandlingsrummet och låter barn och deras föräldrar ställa de frågor som de finner angelägna. Både medicinska och psykosociala aspekter av övervikt diskuteras i dialogen mellan behandlare och familj. Boken vänder sig både till föräldrar, behandlare och alla andra som kommer i kontakt med överviktiga barn.

Behandling ska inledas tidigt eftersom man då kan skynda långsamt. Överviktiga får ofta överviktiga barn men det går att påverka med små steg och begriplig, meningsfull och hanterbar information.

Läs mer om behandling av överviktiga barn, klicka här

       
   

Kumlatofta Förlag presents a new title 2011

MULTIDISCIPLINARY TREATMENT
Solution-focused work with obese children and their families
By Ywonne Peterson

Price: 36 euro + postage
Number of pages: 172, Paperback
ISBN: 978-91-85621-01-09

     
 

This book presents practical interviewing skills and guidelines for goal setting in professional work with obese children and their families. It will help professionals to recognize the difference between problem-solving and solution-building interview questions when it comes to treatment of children with obesity health problems. Childhood obesity is an increasing problem in most developed countries. Although the doctor, nurse, dietician or the psychologists are experts in their fields it can be difficult to involve the family, teenager or child if they do not understand or feel included in the treatment. In order to incorporate lifestyle interventions it can be very helpful to use the context of a conversation that gives the child and his/her family a feeling of being involved in the treatment and give them a feeling of control over their own lives.
More information about the book when published.

If you like more information on the book when it's published or preorder, click here...

Read more about childhood obesity, click here...

       
       
       

KUMLATOFTA FÖRLAG | facklitteratur | populärvetenskapliga böcker | utbildningsmaterial | bok | broschyrer | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionellt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | friskvård | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | coaching | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | www.tmkkonsult.se

design by @nweb